Ochrana osobních údajů (GDPR), Cookies

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

Vyplněním svých osobních údajů při registraci či objednávce na www.tajemna-hekate.cz dáváte souhlas s tím, že provozovatel internetového obchodu, Hana Szabad, jako správce osobních údajů zpracuje osobní data do své databáze. Provozovatel se zavazuje, že veškerá data získaná z registrace či nákupu, použije výhradně pro svou interní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tyto údaje nejsou poskytovány žádným dalším subjektům a jsou chráněny proti jejich zneužití. Veškeré využití údajů má jediný cíl, kterým je poskytnutí služeb  zákazníkům a vyřízení jejich objednávky. Provozovatel obchodu se zavazuje, že na přání zákazníka vymaže poskytnuté údaje z objednávky a zachová pouze údaje potřebné pro účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb. 

Jsme registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00061792. Naši registraci si můžete ihned ověřit

Před závazným potvrzením objednávky se seznamte se zásadami ochrany osobních údajů. 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mgr. Hana Szabad, IČ 03808149 se sídlem Tisová 29, Bohutín 262 41 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Tisová 29, Bohutín 262 41

email: tajemna.hekate@gmail.com

telefon: 734 826 272

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 1. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou Česká pošta a.s., Zásilkovna s.r.o., GOPAY s.r.o., Hana Szabad IČ 03808149, podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby.
 3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
 4. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména SSL šifrování, přístup pod heslem či přístup ověřený e-mailem (SMS).
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Zaškrtnutím souhlasu s Obchodními podmínkami potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Zveřejněním těchto zásad ochrany osobních údajů správce splnil svoji informační povinnosti dle GDPR.
 4. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 5. V případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům dle čl.15 GDPR je nutné správci zaslat písemně notářsky ověřenou žádost. První výpis osobních údajů bude žadateli poskytnut bezplatně, případný další výpis bude zpoplatněn poplatkem 1000 Kč plus náklady na vyhotovení výpisu.

 

IX. Cookies

Ve spodní části stránek webu je informace o tom, že používáme soubory cookies. Pokud máte ve svém prohlížeči povoleno ukládání cookies a pokračujete v prohlížení našich webových stránek, považujeme to za souhlas s využíváním cookies souborů.

Souhlas můžete kdykoli odvolat a to tím, že ve svém prohlížeči zakážete ukládání cookies souborů pro tento web.

Druhy používaných cookies:

1. Cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas.

2. Pro použití ostatních souborů cookies je vyžadován souhlas. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na našich webových stránkách (Google Analytics, Facebook ad.).

Údaje, které uchováváme vznikají v okamžiku, kdy se zaregistrujete. Tyto informace shromažďujeme především za účelem vyřízení objednávky a pro vedení účetnictví.

Dále údaje evidujeme pro marketingové účely, pro zlepšení našich služeb a pro sdělení nabídek prostřednictvím e-mailové komunikace.

Vždy můžete získat informace o údajích, které o vás vedeme dle zákona o ochraně osobních údajů. Můžete také požádat o blokování či opravu vašich údajů - tyto a další práva podrobně vysvětluje zákon o ochraně osobních údajů.

Důležité je, že vaše osobní informace nepředáváme třetím stranám bez vašeho předchozího souhlasu. V žádném případě nejsou vaše informace prodávány dalším stranám.

Po třetí straně, se kterou sdílíme vaše informace, požadujeme také schopnost chránit informace dle zákona, a tyto strany zároveň zachází s vašimi údaji pouze v rámci zadaných účelů (např. emailové zasílání informací, newslettery apod.).

V rámci výše uvedeného dodržujeme také bezpečnostní opatření sloužící k ochraně vašich údajů. 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Katalog  

 

  

 

 

Tato stránka v rámci poskytování služeb 
využívá cookies. Nastavení používání a
dostupnosti cookies můžete upravit v
nastavení Vašeho prohlížeče.